Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2021/2022

  • 11. september 2021 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
  • 29. september 2021 - loovtööde juhendajate koostööpäev.
  • 14. jaanuar 2022 - loovtööde ettevalmistamise päev (teistel e-õppepäev).
  • 21. jaanuar 2022 - kõik loovtööde hetkeks valmis olevad .pdf versioonid peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\EELSEMINAR, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kohtades (kirjalikus töös, siseveebis).
  • 3. veebruar 2022 - loovtööde seminar. (kuupäeva muudeti 24.01)
  • 7. märts 2022 - valmis töö juhendajale.
  • 11. märts 2022 - juhendaja peab olema tõstnud valmis töö õigesse kausta v: kettal, täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb).
  • 18. märts 2022 - loovtööde kaitsmine.
  • 30. märts 2022 - põnevamate tööde konverents "Parimad palad".

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".