Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2019/2020

  • 10. september 2019 - kõik õpetajad peavad kooli kodulehel välja pakkuma vähemalt kaks teemat, mille seast õpilased saavad endale sobivat otsida.
  • 20. september 2019 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
  • 15. jaanuar 2020 - loovtööde ettevalmistamise päev.
  • 17. jaanuar 2020 - kõik loovtööde seminaril kasutatavad esitlused (.pptx) peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\KAITSMINE koos .pdf variandiga hetkeks valmis olevast loovtöö kirjalikust osast, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kolmes kohas (esitlus, kirjalikus töös, siseveebis).
  • 22. jaanuar 2020 - loovtööde seminar
  • 21. veebruar 2020 - õpilased esitavad oma valmis töö juhendajale, et ta saaks tõsta selle .pdf versiooni õigesse kohta v: kettal.
  • 26. veebruar 2020 - juhendaja peab olema täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb).
  • 2. märts 2020 - kõik loovtöö elektroonilised esitlused, mida soovitakse kaitsmisel kasutada peavad olema v: kettal.
  • 4. märts 2020 - loovtööde kaitsmine.
  • 12. märts 2020 - põnevamate tööde konverents "Parimad palad".

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Kaitsmisel osalevad 7. klasside õpilased kuulajatena.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".