Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2023/2024

 • 8. september 2023 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
 • 27. september 2023 - loovtööde juhendajate koostööpäev.
 • 12. jaanuar 2024 - loovtööde ettevalmistamise päev (teistel e-õppepäev).
 • 19. jaanuar 2024 - kõik loovtööde hetkeks valmis olevad .pdf versioonid peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\EELSEMINAR, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kohtades (kirjalikus töös, siseveebis).
 • 25. jaanuar 2024 - loovtööde seminar.
 • 11. märts 2024 - valmis töö juhendajale.
 • 15. märts 2024 - juhendaja peab olema tõstnud valmis töö õigesse kausta v: kettal, täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb).
 • 22. märts 2024 - loovtööde kaitsmine.
  • Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.
  • Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".
 • 25. märts 2024 - põnevamate tööde konverentsi infotund esinejatele ja nende juhendajatele.
 • 28. märts 2024 - põnevamate tööde konverents "Parimad palad".