Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kool on Tartu Tammelinnas asuv muusika- ja looduskallakuga põhikool. Kool asub Tammelinnas aadressil Tamme pst 24a alates 1964. aastast ja on Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa õigusjärglane augustist 2015.

Tamme Kooli logo

Tamme pst 24a, Tartu linn, 50404 Tartu linn
Telefon: 746 1728
E-mail: kool@tamme.tartu.ee

 

Teadetetahvel

COVID-19 informatsioon

Koolil on kooskõlastatult terviseametiga õigus jätta osa klasse või kogu kooli kuni nädalaks ajaks distantsõppele.

Kontaktõppel viibijatel on tungiv soovitus kooliruumides kanda maski.

Üritused, kui neid siiski peab tegema (näiteks olümpiaadid), peavad toimuma mitmekordselt turvatuna (hajutatus, maskid, testimine jms).

Huvitegevuses soovitav korraldada tegevused nn mullides ehk ühe klassiga piirduvates rühmades.

 

Kiirtestimine

Iga esmaspäeva esimese tunni algul toimub õpilaste kiirtestimine, mille tulemustest selguvad otsused edasiseks õppetööks.

Kui riigilt saabub täiendav kogus kiirteste, siis alates 3. veebruarist (neljapäevast) hakkame taas kiirtestimist teostama kaks korda nädalas.

Positiivne test või sümptomite ilmnemine 

COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Koolis positiivse kiirtesti tulemuse saanud õpilane peab kohe teada saamise hetkest minema koju karantiini. Karantiini lühendamiseks peab ta viienda päeva hommikul pärast lähikontakti toimumist tegema antigeeni kiirtesti. Kui see on positiivne, siis õpilane kooli minna ei tohi ning peab võtma ühendust oma perearstiga.

Lähikontaktsed

Lähikontaktsed õpilased võivad õppetööd jätkata kontaktõppes kui on läbinud vaktsineerimiskuuri või COVID-19 läbi põdenud viimase 180 päeva jooksul. 

Teavitus

Koolivälise COVID-19 positiivse testi tulemusest palume teavitada koheselt klassijuhatajat.

Kool teavitab vanemaid Stuudiumi vestluste kaudu.

Reisimine

Kui õpilane tuleb reisilt, peab ta neli päeva veetma eneseisolatsioonis. Kui viiendal päeval on test negatiivne ja õpilasel ei ole haiguse sümptomeid, tohib ta edasised kolm päeva minna kooli. Muudel juhtudel lõpeb eneseisolatsioon kaheksandal päeval.

 

Muudatused testimise ja isolatsiooni korras

Valitsuse 20.01.22 otsusega saavad koolilapsed ja -noored alates 24. jaanuarist lõpetada eneseisolatsiooni senise PCR-testi asemel 5. päeval tehtava antigeeni kiirtestiga. Uus kord puudutab kõiki üldharidus-, kutse- ja huvikoolide õpilasi ning noorsootööasutusi külastavaid noori, kes ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud. Muudatuse eesmärk on vähendada PCR testimise koormust.

24. jaanuarist kehtiv lihtsustatud karantiini süsteem
Õpilane, kelle lähikontakt on toimunud haridusasutuses, peab kontakti teada saamise hetkest minema koheselt koju karantiini. Karantiini lühendamiseks peab ta viienda päeva hommikul pärast lähikontakti toimumist tegema antigeeni kiirtesti. Kui testi tulemus on negatiivne, tohib ta samal päeval ja edasised kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spaas, kohvikus käimine, on 7 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Kui viiendal päeval tehtud kiirtest on positiivne, siis õpilane kooli minna ei tohi ning peaks võtma ühendust oma perearstiga või helistama perearsti nõuandeliinile 1220.

Kui õpilane tuleb reisilt, peab ta neli päeva veetma eneseisolatsioonis. Viiendal päeval saab ta end testida antigeeni kiirtestiga. Kui test on negatiivne ja õpilasel ei ole haiguse sümptomeid, tohib ta edasised kolm päeva minna üksnes kooli ja osaleda huvihariduses, noorsootöös. Kaheksandal päeval eneseisolatsioon lõpeb.

Kui õpilane end testida ei soovi, tuleb tal viibida seitse päeva pärast lähikontakti karantiinis.

Vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini, küll aga peavad nad jälgima hoolikalt oma tervist, kandma rahvarohketes kohtades maski, vältima mittevajalikke kontakte ning mitte külastama riskirühma kuuluvaid lähedasi.

Muudatuse eesmärk on vähendada PCR-testimise koormust ja testimisel tekkinud järjekordi. Kiire levikuga omikron-tüve domineerimine on toonud kaasa haigestumise suure kasvu ja järsult tõstnud avaliku testimise koormust. Ülekoormuse vältimiseks on võimalik ressursimahukas massiline koolilaste ja -noorte PCR testimine asendada asümptomaatiliste lähikontaktsete puhul antigeeni kiirtestiga.

Hoidkem ennast ja teisi!

 

https://www.kriis.ee/