Tartu Tamme Kool

Tamme Kool

 

Tamme kooli toetusfond

Head lapsevanemad!
Head vilistlased!

Tartu Tamme Kooli hoolekogu initsiatiivil on loodud Tamme kooli toetusfond, millest eesmärk on toetada kooli õpetajaid, tugipersonali, õpilasi ja projekte, mis aitavad kaasa kooli õppekeskkonna parendamisele ning kooli hea maine hoidmisele.

Kõik kooliga seotud inimesed (nt õpetajad, lapsevanemad, õpilased, vilistlased) saavad esitada ettepaneku preemia määramiseks või muu toetuse andmiseks.

Käesoleva aasta eesmärgiks on hoolekogu valinud, lähtudes halduskogu ettepanekust, tunnustada "Aasta Õpetaja" tiitli pälvinut ja kõiki õpetajaid ning tugipersonali rahvusvahelisel õpetajate päeval oktoobris.

Kui soovite toetada ja olla kaasatud, siis palun tehke annetus MTÜ Tartu Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogule (tegemist on tulumaksusoodustusega ühinguga ja annetustelt saab tulumaksu tagasi) a/a EE767700771008702121 (LHV pangas eraldi konto fondi tarbeks) vastavalt enda võimalustele nt 10€, 25€, 50€ või enama euro ulatuses. Selgituseks võib märkida "Õpetajate toetamise ja tunnustamise fond". Aitäh!

Märkame ühiselt Tamme kooli kogukonna liiget, kes on viimase aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste arengule, aidanud luua "meie"-tunnet, toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda, teinud järjepidevat tööd õpilaste huvide avamisel ning toetanud nende mitmekesiste valikute-võimaluste nägemist, on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja teiste kogukonna liikmetega õpilaste väärtushoiakute ja õpiprotsessi kujundamiseks vastavalt erinevatele vajadustele ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.

Lugupidamisega
TTK toetusfondi halduskogu
MTÜ TTG Vilistlaskogu
TTK hoolekogu