Tartu Tamme Kool

Tamme Kool

 

Tartu Tamme Kool võtab konkursi korras tööle

  • eripedagoogi (koormusega 0,5);
  • koolipsühholoogi (koormusega 0,5).

Tööle asumise aeg august 2024.

CV, haridustõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palun esitada 27. juuniks 2024 digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kool@tamme.tartu.ee. Täpsem info 746 1730, 522 3504 ja 746 1728.