Tartu Tamme Kool

Tamme Kool

 

(Eel)arvamusfestival

17. mail toimus Tartu (eel)arvamusfestivali raames SA Kiusamisvaba Kooli poolt korraldatud arutelu "Küberkiusamise keeris - kus on väljapääs?" koos veebipolitsei Andero Sepa, jurist Omar Kõivu ja kliinilise psühholoogi Marta Valdmaniga. Vestlust modereeris sihtasutuse juht Kristiina Treial.

Arutelu algas Tartu Tamme Kooli 8.e klassi õpilaste Annika Hinto ja 8.d klassi Heleene Reima mõtetega küberkiusu teemadel. Tunneme suurt rõõmu ja uhkust, kui huvitavalt ja asjalikult nad kaasa rääkisid, kui olulisi mõtteid jagasid. Noored tõid välja, et kõige olulisem on kiusuolukorras sõprade toetus ning usaldusväärse täiskasvanu (nt lapsevanem, õpetaja) olemasolu.

Täiskasvanute arutelus jäi kõlama lapsevanema rolli olulisus, kellelt laps keerulises olukorras esmalt abi läheb küsima. Nii noored kui täiskasvanud tõid välja, et kiusuolukorra ilmnemisel ei tohiks noorelt telefoni ära võtta. Oluline on kuulamine ja toetuse pakkumine.

Küberkiusu toimumist on lihtsam tõestada kui tavakiusamist, sest kirjutatud tekste, tehtud pilte ja/või videoid saab (teise seadmega) salvestada ning politseile esitada.

Kiusamine saab aset leida, kui grupinormid seda võimaldavad. Siinkohal on väga oluline roll nii kodu- kui koolipoolsel süstemaatilisel ennetusel - empaatia suurendamisel, tunnete mõistmisel, mina-sõnumi kasutamisel, endasse ja teistesse austava suhtumise kujundamisel.

Viivika Keskküla

 

Tähelepanu, start!

9. mail toimus Maaülikooli spordihoones "Tähelepanu, start!" vabariiklik finaalvõistlus.

Tamme kool võitis 9 suure kooli konkurentsis I koha!!! Meil õpivad kõige kiiremad ja osavamad õpilased - väga uhke! Kiitus Tiinale nende suurepärase juhendamise eest!

Meie kooli kehalise kasvatuse õpetajad Aigar, Kärt ja Julia andsid oma panuse võistluse ettevalmistuse ja läbiviimise eest. See oli kõigile õpetlik ja tore kogemus!