Tartu Tamme Kool

Algklasside kevadised kontsert-etendused

Proovisaalis - "Prints ja kerjus"

Algselt 2020 aprilliks plaanitud etendused jäid meist olenemata põhjustel ära. Üritame selle tulevikus siiski teoks teha.

2019. aastal sai Tartu Tamme Kool 100-aastaseks. Kogu õppeaasta jooksul toimub hulgaliselt sünnipäevaüritusi. Aprillis toome lavale Mark Twaini teose põhjal loodud muusikali "Prints ja kerjus".

  • Stsenaariumi autor Aapo Ilves.
  • Muusika autor Priit Pajusaar.
  • Kohandus Tamme koolile sobivaks Tiina Tooding.
  • Lavastajad Tiina Tooding ja Kersti Loim.

16. sajandi Inglismaa - London. Oma kuningakoja ja kerjustega. Kaks poissi sündisid ühel ajahetkel - üks kuningakojas ja teine Prahihoovis. Kumbki ei ole oma saatusega rahul. Aastaid hiljem kohtuvad ja oma lihtsameelsuses vahetavad kohad.

Nii saab alguse seikluste jada, mille käigus poisid kasvavad palju paremateks inimesteks.

Lavastus on täis laulu ja tantsu, kauneid värsse, pinget ja põnevust.

Projektis on lõimitud kirjandus, ajalugu, muusika, kehaline kasvatus, inimeseõpetus, tööõpetus, kunstiõpetus. Lavastusega seoses valmib mitu loovtööd.

Planeerime lavastust näidata kõigile oma kooli õpilastele, aga ka Tartu linna teiste põhikoolide õpilastele, kohaliku kogukonna inimestele ning kõigile huvilistele ja toetajatele.

Täname kõiki kes toetasid projekti hooandjas.

Mowgli 2016

27.-29. aprill 2016 - "Mowgli"

Sellel aastal mängib Tamme Kool kevadetendusel näidendit „Mowgli”. 20 aastat tagasi etendati sama lavastust Vanemuise teatris. See oli väga uhke ja meeldejääv teatritükk. Palju häid näitlejaid, võrratud kostüümid ja imeline muusika. Alles nüüd, 20 aastat hiljem, julgesime oma koolirahvaga selle loo kallale asuda. Üks meie kevadetenduste eesmärkidest on, et tahame pakkuda näitlemisvõimalust võimalikult paljudele lastele. Selleks sobib „Mowgli” suurepäraselt. Etenduses osaleb 60 näitlejat, 200 lauljat ja 340 tantsijat.

Tiina Tooding ja Kersti Loim ajalehes "Mowgli"

Ronja 2014

23. märts 2014 - "Ronja"

Järjekordne röövlilugu. Seekord Astrid Lindgreni ainetel. Esimest korda kasutati dekoratsioonidena õpilaste originaalpilte, mitte fotosid. Tehnilise poole pealt loobuti videoprojektsioonist ja kasutati eesvalguses liikuvpeadega valgusteid. Jätkati ajalehe traditsiooni. Seekord 20 lehekülge ja värviline.

Oliver 2012

30. märts 2012 - "Oliver"

Vaata pilte.

Muusikal, kus enamus liikumiskavu on tehtud samale muusikale, mida esitasid solistid või koorid. Publikut kogunes nii palju, et kõik ei mahtunud kahjuks saali ära. Teist korda oli kavaleheks 16 leheküljene ajaleht, mille 200 numbrit said kiiresti otsa. Ajalehe saanud inimesed leiavad muuseas ka innovaatilised QR-koodid, mis võimaldavad kuulata peaosaliste prooviperioodil tehtud intervjuusid.

Pilt

6. mai 2011 - "Hans ja Grete"

Vaata pilte.

Veidi muutunud korraldajatega sai etendus varasematest oluliselt lühem ja tagasihoidlikum aga kõik 1.-4. klassid said esinemisvõimaluse. Etenduses õnnestunud laulude valik. Need sobitusid hästi etenduse sõnalise osaga. Kiitust pälvisid nii suurepärased peaosalised kui ka laululapsed. Nagu alati ilmestasid etendust vahvad klasside võimlemiskavad. Koorilaulude taustaks kõlasid muusikaõpetaja Hiie Krooni fonod. Etendus mõjus tervikuna kompaktselt.

Pilt

9. aprill 2010 - "Hunt ja seitse kitsetalle"

Vaata pilte.

  • Esmakordselt:
  • Esitati näidend luulevormis. Aluseks oli Leelo Tungla versioon, mida Tiina Tooding väga luuleliselt kohandas nõnda suure näitetrupi ja kirevate vahepaladega
  • Kasutati etenduse valguse juhtimiseks arvutit. Nii palju erinevaid valgussuundi ja valgusallikaid pole varem kasutatud.
  • Üllitati etenduse kava 16. leheküljelise ajalehena Kui varasematel aastatel kippus kavalehti üle jääma või siis seekord said 150 eksemplari juba enne etenduse algust otsa. Ning saali vedelema ei jäänud ka ühtegi eksemplari.
Pilt

8. mai 2009 - "Kuldvõtmeke"

Vaata pilte.

Esimene etendus, kus kuulutati välja avalik konkurss peaosatäitjate leidmiseks.
Tehnilise poole pealt oli uuenduseks see, et samaaegselt kasutati kahte erinevat videoprojektorit erinevate piltide näitamiseks. Üks markeeris tegevuse keskkonda ja teine andis lisainfot tantsu- ja laulunumbrite kohta.
Koorilaulude taustaks kõlasid muusikaõpetaja Hiie Krooni fonod.
Pilt

18. aprill 2008 - "Pildikesi koolipõlvest"

Vaata pilte

Esimene etendus, kus kõik võtmerollid jagati ära ühe klassi õpilaste vahel. Näidendi õppimiseks võetei kasutusele "näidendi öö", kus õpilased ööbisid koolimajas ja tegid näidendi proove. Õpilased elasid nii kenasti rolli siise, et antud etendust mängiti lisaks ka Oskar Lutsu majamuuseumi hoovis Tammmelinna päevadel raames ning oktoobris osaleti Kunda lasteteatrite festivalil "Väike lava 2008". Etendusest valmis video, mille said endale mälestuseks kõik peaosalised.

Pilt

4. mai 2007 - "Lumivalgekese lugu"

Vaata pilte.

Õpetajad üllatasid Eurosvisiooni võitnud Loddy "Hardrock Halellujah" saatel nõiatantsuga. Unustamatu elamuse andsid vallatud põialpoisid, kes piilusid kannatamatult, millal tuleb nende kord lavale tulla.

Pilt

18. mail 2006 - "Karupoeg Puhh"

Vaata pilte.

Esmakordselt kasutati lauludes läbinisti originaalmuusikat Tõnu Raadiku lahkel loal. Keerulised muusikapalad õpetas õpilastele selgeks Hiie Kroon. Ning etenduses kasutati varem valmis filmitud videot.

Pilt

13. mail 2005 - "Pipi"

Vaata pilte.

Esimene etendus, kus arvutist näidati tagaseinale ainult kooli õpilaste poolt joonistatud pilte.

Pilt

14. mai 2004 - "Väike nõid"

Vaata pilte.

Lastele jäi tõenäoliselt meelde meeleolukas õpetajate flamenco tants ning suitsev lõke laval ( vaata videot)

Pilt

2003. aastal etendus "Saabastega kass"

Kahjuks ei ole säilinud ühtegi fotot sellest üritusest. Alles on vaid kavaleht ning enamasti internetist alla laaetud pildid, mida kasutati taustal etenduse illustreerimiseks.