Tartu Tamme Kool

Reklaamteated RSS

Tihti on vaja õpilastele, lapsevanemale või õpetajatele edastada infot, mis võib olla neile kasulik aga samas ei ole otseselt seotud õppetööga. Selleks see rubriik loodud ka sai. Kindlasti ei ole see lehekülg mõeldud kommertsinfole. Kool ei võta enesele mingit vastutust antud info õiguse eest.

Vaata ka listi reklaam@tamme.tartu.ee saadetud kirjade arhiivi.
23.01.2023 - 01.03.2023
Esseekonkurss „Sõna jõud ja keele vägi“

Osale esseekonkursil!

Ootame kõiki IX–XII klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Sõna jõud ja keele vägi“. Saada oma keeleteemaline essee hiljemalt 1. märtsiks 2023 e-posti teel aadressile essee@toimetaja.eu või postiga Toimetaja tõlkebüroosse aadressil Veerenni 24 C, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS“).

Lisa oma tööle nimi, kool, klass, oma kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi.

https://toimetaja.eu/esseekonkurss-2023


 
Reklaamteate lisamine