Tartu Tamme Kool

Reklaamteated RSS

Tihti on vaja õpilastele, lapsevanemale või õpetajatele edastada infot, mis võib olla neile kasulik aga samas ei ole otseselt seotud õppetööga. Selleks see rubriik loodud ka sai. Kindlasti ei ole see lehekülg mõeldud kommertsinfole. Kool ei võta enesele mingit vastutust antud info õiguse eest.

Vaata ka listi reklaam@tamme.tartu.ee saadetud kirjade arhiivi.
28.04.2021 - 31.05.2021
Uus tantsuvõimalus Tammelinnas Tamme kooli naabruses!

Suur-Kaar 53 II korruse ruumides (endine „Mängumaa“) hakkavad toimuma alates maikuust show-, modern-, tänapäevatantsu- ja balletitunnid. Lapsed saavad vajadusel tulla kohe pärast koolitunde.
Kes on aga huvitatud balletiõppest ning soovib saada balletiklassi, siis on vaja tulla eelnevalt katsetele. Balletti saab harrastada ka hobikorras, milleks pakume võimalikult mitmekesiseid võimalusi. Tunnid on ka täiskasvanutele.

Täpsem info https://fleurtants.ee/ ja https://carol.ee/ ning tel 5217447

Kui tekkis huvi, siis palun kirjutage showtantscarol@hot.ee.

Vaadake välja rühm, kuhu oleks huvi registreerida. Kirjutage lapse nimi, vanus, klass, mis rühm, sobivad päevad ja kellaajad.
Paneme kokku rühmad vastavalt teile sobivatele päevadele ja kellaaegadele.
Kui on soov registreerida rühma, mis juba loodud ja kodulehel olemas, siis kirjutage täpsemalt, millisesse rühma.

Kõike head soovides,
Signe Jõgi


 
Reklaamteate lisamine