Tartu Tamme Kool

Reklaamteated RSS

Tihti on vaja õpilastele, lapsevanemale või õpetajatele edastada infot, mis võib olla neile kasulik aga samas ei ole otseselt seotud õppetööga. Selleks see rubriik loodud ka sai. Kindlasti ei ole see lehekülg mõeldud kommertsinfole. Kool ei võta enesele mingit vastutust antud info õiguse eest.

Vaata ka listi reklaam@tamme.tartu.ee saadetud kirjade arhiivi.
17.09.2020 - 29.09.2020
Arvutigraafika ring


 
14.09.2020 - 15.10.2020
Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riiklik konkurss ootab noorte leiutajate töid! Tähtaeg on 15. oktooberil, preemiafond 25 950 eurot, lisaks eriauhinnad koostööpartneritelt.
Preemiaid ja auhindu jagub nii õpilastele kui ka juhendajatele ja parimale koolile.

Konkursi tähtaeg: 15. oktoober 2020
Teema: Leiutised, mis lahendavad igapäevaeluga seotud probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised eelkoolist kuni 12. klassini, kaasa arvatud kutsekooliõpilased

Auhinnafond: 25 950 eurot. Lisaauhindu annavad välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Eesti Rahvusringhääling,  Energia Avastuskeskus, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, kirjastus Argo, ajakiri Minu Maailm, Lottemaa.

Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle detsembris 2020. Kõigile auhinnasaajatele antakse sellest eelnevalt ka isiklikult teada. Kõik osalejad saavad tänukirjad ja info tulemustest e-posti teel.  

Esitatud ideid hinnatakse ja preemiaid jagatakse neljas vanuserühmas: 
I vanuserühm – eelkool – 3. klass
II vanuserühm – 4.–6. klass
III vanuserühm – 7.–9. klass
IV vanuserühm – 10.–12. klass ja kutsekooliõpilased

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt https://www.etag.ee/leiutajad

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis https://www.etag.ee/konkursid  
Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas. 

Konkurss toimub sel aastal juba 13ndat korda, kokku on selle aja jooksul esitatud hindamiseks üle kaheksa tuhande leiutise ja idee. 

Edukat juhendamist!

Lugupidamisega
Katrin Saart

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Teaduskommunikatsiooni osakond
Eesti Teadusagentuur


 
Reklaamteate lisamine