Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Gümnaasium

1. septembrist 2015. a jätkab Tartu Tamme Gümnaasium tegevust riigigümnaasiumina Nooruse tn 9 vastselt renoveeritud ruumides.
Kool säilitab enda nime ja on Tartu Tamme Gümnaasiumi õigusjärglane.
Gümnaasiumi info leiate kodulehelt tammegymnaasium.ee.