Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Juhendmaterjalid

Tähtajad 2022/2023

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".