Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2022/2023

  • 9. september 2022 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
  • 28. september 2022 - loovtööde juhendajate koostööpäev.
  • 13. jaanuar 2023 - loovtööde ettevalmistamise päev (teistel e-õppepäev).
  • 20. jaanuar 2023 - kõik loovtööde hetkeks valmis olevad .pdf versioonid peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\EELSEMINAR, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kohtades (kirjalikus töös, siseveebis).
  • 26. jaanuar 2023 - loovtööde seminar. (Kuupäev muudeti 02.12.22)
  • 10. märts 2023 - valmis töö juhendajale. (Kuupäeva viga parandati siin 06.03.23)
  • 15. märts 2023 - juhendaja peab olema tõstnud valmis töö õigesse kausta v: kettal, täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb). (Kuupäev muudeti 06.03.23)
  • 22. märts 2023 - loovtööde kaitsmine.
  • 6. aprill 2023 - põnevamate tööde konverents "Parimad palad". (Kuupäev muudeti 24.03.23)

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".