Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtust Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2020/2021. õa

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta.

Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart (hiljemalt 20. juuniks) ning tervisekaart (hiljemalt 24. augustiks).

Tartu Tamme Koolis avatakse 2020/2021 õppeaastal kuni neli esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses. Suur kaar 53 II korruse ruumides õpivad 1.abd klassid, 1.c töötab koolimajas Tamme pst 24a.

1. klassid 2020/2021. õppeaastal:

  • 1.a klass – klassijuhataja Sigrid Madisson
  • 1.b klass - klassijuhataja Kersti Loim
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Ave Nigol
  • 1.d klass - klassijuhataja Kadi Naha

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel. Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus hindab muusikaõpetaja järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine, soovitatavalt laul "Põdra maja…"

Vestlused toimuvad eelregistreerimisega 27. mail. Täpsem info tööpäeviti 10-14 telefonil 746 1730 või karmen@tamme.tartu.ee.

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub augustis.

24.08.20 toimub 1. klassi õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Sigrid Madisson09.00-10.30
1.bõp Kersti Loim10.30-12.00
1.cõp Ave Nigol12.00-13.30
1.dõp Kadi Naha13.30-15.00

Samal päeval, 24.08.20 toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 08.05.2020

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016