Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2023/2024. õppeaastaks

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu Linn.

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse vanematele e-keskkonna ARNO (https://arno.tartu.ee/) kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed.

Alates 15. märtsist saavad vanemad ainult ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2023. Pärast 1. maid saavad vanemad esitada ARNO kaudu otse koolile lapse vastuvõtmise taotluse vabale õppekohale. Algab ka taotluse vastuvõtt vabale õppekohale vanematelt, kelle laps ei ole Tartu linna elanik.

Hiljemalt 20. juuniks esitab lapsevanem kooli kantseleisse KOOLIVALMIDUSKAARDI (Eliisist otse ARNO-sse laetavaid kaarte kooli eraldi tuua pole vaja) või saadab kooli e-posti aadressile kool@tamme.tartu.ee.

Tartu Tamme Koolis avatakse 2023/2024 õppeaastal kuni kolm esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses Suur kaar 53 II korruse ruumides.

1. klassid 2023/2024. õppeaastal

  • 1.a klass – klassijuhataja Ülle Ruul
  • 1.b klass - klassijuhataja Marilin Risthein
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Kaja Kiho

Esialgsed nimekirjad avaldame kooli kodulehel hiljemalt 15. mail 2023.

Muusikaklass

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel. Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja. Individuaalse vestluse käigus hindab muusikaõpetaja järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine, soovitatavalt laul "Põdra maja…"

Vestlused toimuvad eelregistreerimisega 27. aprillil. Eelregistreerimine algab 3. aprillil.

Täpsem info tööpäeviti 10-14 telefonil 746 1730 või karmen@tamme.tartu.ee.

Vanemate koosolek mais

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub neljapäeval 18. mail 2023 algusega 17.30 kooli aulas.

Päevakorras
  • õppetöö korraldus Tamme koolis;
  • pikapäevarühmade töökorraldus;
  • lapse arengu toetamise võimalused Tartu Tamme Koolis.

Tutvumispäev augustis

24. augustil 2023 toimub 1. klasside õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Ülle Ruul09.00-10.30
1.bõp Marilin Risthein10.30-12.00
1.cõp Kaja Kiho12.00-13.30

Samal päeval, 24. augustil toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 07.03.2023

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 07.03.2023