Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 07.03.2023