Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2022/2023. õppeaastaks

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu Linn.

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse vanemaletle e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed.

Alates 15. märtsist saavad vanemad ainult ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2022. Pärast 1. maid saavad vanemad esitada ARNO kaudu otse koolile lapse vastuvõtmise taotluse vabale õppekohale. Algab ka taotluse vastuvõtt vabale õppekohale vanematelt, kelle laps ei ole Tartu linna elanik.

Hiljemalt 20. juuniks 2022 esitab lapsevanem kooli kantseleisse KOOLIVALMIDUSKAARDI (Eliisist otse ARNO-sse laetavaid kaarte kooli eraldi tuua pole vaja) või saadab kooli e-posti aadressile kool@tamme.tartu.ee.

Tartu Tamme Koolis avatakse 2022/2023 õppeaastal kuni neli esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses. Esimesed klassid (a,b,d) õpivad Suur kaar 53 II korruse ruumides. Muusikaklass (1.c) õpib koolimajas Tamme pst 24a.

1. klassid 2022/2023. õppeaastal:

  • 1.a klass – klassijuhataja Ines Kurg
  • 1.b klass - klassijuhataja Malle Pehk
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Anelle Kaasik
  • 1.d klass – klassijuhataja Silja Tammi

Esimeste klasside esialgsed nimekirjad leiate siit.

Muusikaklass

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel. Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus hindab muusikaõpetaja järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine, soovitatavalt laul "Põdra maja…"

Vestlused toimuvad eelregistreerimisega 28. aprillil. Eelregistreerimine algab 20. aprillil.
Täpsem info tööpäeviti 10-14 telefonil 746 1730 või karmen@tamme.tartu.ee.

Vanemate koosolek mais

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub rneljapäeval 19. mail 2022 algusega 17.30 kooli aulas.

Päevakorras
  • õppetöö korraldus Tamme koolis;
  • pikapäevarühmade töökorraldus;
  • lapse arengu toetamise võimalused Tartu Tamme Koolis.

Tutvumispäev augustis

25. augustil 2022 toimub 1. klasside õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Ines Kurg09.00-10.30
1.bõp Malle Pehk10.30-12.00
1.cõp Anelle Kaasik12.00-13.30
1.dõp Silja Tammi13.30-15.00

Samal päeval, 25. augustil toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 29.04.2022

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016