Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2021/2022. õppeaastaks

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta.

Alates 15. märtsist saavad vanemad ainult ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Koolivalmiduskaardi palume saata kooli e-posti aadressile kool@tamme.tartu.ee või tuua kooli kantseleisse (hiljemalt 20. juuniks 2021) ning tervisekaart (hiljemalt 24. augustiks 2021).

Tartu Tamme Koolis avatakse 2021/2022 õppeaastal kuni kolm esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses. Esimesed klassid õpivad Suur kaar 53 II korruse ruumides.

1. klassid 2021/2022. õppeaastal:

  • 1.a klass – klassijuhataja Tiina Orgel
  • 1.b klass - klassijuhataja Maie Tuudelepp
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Lea Lani

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel. Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus hindab muusikaõpetaja järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine, soovitatavalt laul "Põdra maja…"

Vestlused toimuvad eelregistreerimisega 3. mail. Eelregistreerimine algab 20. aprillil. Täpsem info tööpäeviti 10-14 telefonil 746 1730 või karmen@tamme.tartu.ee.

23. augustil 2021 toimub 1. klassi õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Tiina Orgel09.00-10.30
1.bõp Maie Tuudelepp10.30-12.00
1.cõp Lea Lani12.00-13.30

Samal päeval, 23. augustil toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 02.03.2021

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016