Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli tundide ajad 2023/2024. õppeaastal

Tund Aeg
1. 08.15 – 09.00
2. 09.10 – 09.55
3. 10.10 – 10.55
4. 11.15 – 12.00
5. 12.20 – 13.05
6. 13.15 – 14.00
7. 14.10 – 14.55
8. 15.00 – 15.45

Söömise plaan

9.55-10.10 1., 2., 3. klassid
10.55-11.15 4., 5., 6. klassid
12.00-12.20 7., 8., 9. klassid
13.00 Pikapäevarühm
Viimati muudetud 01.09.23