Tartu Tamme Kool

Reklaamteated RSS

Tihti on vaja õpilastele, lapsevanemale või õpetajatele edastada infot, mis võib olla neile kasulik aga samas ei ole otseselt seotud õppetööga. Selleks see rubriik loodud ka sai. Kindlasti ei ole see lehekülg mõeldud kommertsinfole. Kool ei võta enesele mingit vastutust antud info õiguse eest.

Vaata ka listi reklaam@tamme.tartu.ee saadetud kirjade arhiivi.
14.08.2017 - 20.08.2017
Tasuta riiete jagamine

17.-19. augustini jagab Tartu Laste Turvakodu tasuta riideid. Täpsemat infot jagab Keit Lipp, TLT sotsiaalpedagoog, tel 53232285 


 
Reklaamteate lisamine