Kaheksandate klasside looovtööd 2017/2018

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Täpsemalt saate loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kohta lugeda kooli õppekava väljavõttest või Rigne Znamenski juhendist.

Kui ühelt autorilt on ilmunud ühel aastal rohkem kui üks töö, siis lisatakse nii kasutatud kirjanduse loetellu kui ka viitesse aastaarvu järele (vaheta) tähed a,b, ... erinevate tööde eristamiseks. Kui aastaarvu ei ole teada, siis jätta lühendi n.d ja tähe vahele üks sisetühik (ctrl+shift+tühik)).

Tähtajad 2017/2018

Tehnilisi märkusi tööde esitamisest

Õpilasele

Siit leiate valdkondade kaupa teemad, mis on õptajad õpilastele välja pakkunud. Kuna üks teema võib kuuluda mitmesse valdkonda, siis leiate mõne teema ka mitu korda. Teemad võivad töö käigus koostöös juhendajaga muutuda. Mais 2016 peavad aga teema loovtöö tiitellehel ja siin üks-ühele kattuma.

Kui te ei leia endale sobivat teemat, siis võite julgelt enda teema välja pakkuda mõnele õpetajale enda äranägemise järgi. Kui õpetaja on nõus antud teemat juhendama, siis lisab ta selle siia lehele.

 

Matemaatika

 1. Õuesõpe 6.ja 7. klassis
  Tutvustus:
  Juhendatavad peaksid kummagi klassi jaoks koostama vähemalt 6 töölehte kuue erineva tunni jaoks. Reaalselt peaks ise läbi viima ühe tunni
  Juhendaja:
  Külli Talpsepp
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 2. Matemaatilised ristsõnad
  Tutvustus:
  Ristsõnade koostamine matemaatika mõistete ja valemite kordamiseks.
  Juhendaja:
  Ülle Reinson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Siim Raudpuu (8c)
 3. Nuputa koolivooru korraldamine 7. klassile
  Tutvustus:
  Õpilased koostavad eelnevate aastate materjale näidisülesannetena kasutades ülesanded 7.klassi Nuputa! koolivoorule ja korraldavad ka võistluse (hiljemalt jaanuari alguses).
  Märkused:
  Vähemalt 1 õpilastest peaks olema osalenud Nuputa! linnavoorus.
  Juhendaja:
  Anneli Nellis
  Maksimaalne õpilaste arv: 2

Sotsiaalained

 1. Ajalooteemaline uurimus "Eesti 100"
  Tutvustus:
  Õpilane koostab ajalooteemalise konkursi uurimistöö "Eesti 100". Täpsem teemakäsitlus ja pealkiri on veel töös.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Keidi Kaasik (8c)
 2. Tartu Tamme Kooli 7. klasside teadmised legaalsetest uimastitest
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi uimastiennetuse tunnid 7c ja 7a klassis. Viib läbi ka kpsitluse uimastite tarbimise kohta 7. klassi õpilaste hulgas.
  Juhendaja:
  Tiina Tooding
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Marget Toots (8a)
 3. Tartu vanalinn
  Tutvustus:
  Õpilane tutvustab Tartu vanalinna tähtsamaid hooneid, näiteks oma külalistele või kaasõpilastele. Oskab rääkida nende ajaloost, toob välja huvitavamad faktid/info.
  Juhendaja:
  Sirje Tamming
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Mathias Rõõmus (8a)
 4. Joonistamiskonkurss "Ole KiVa mitte kiusaja!" 4.-.6 klassile
  Tutvustus:
  Joonistamiskonkurss, mis on suunatud 4.-6. klassile. Eesmärgiks on KiVa tutvustamine ja propageerimine. Valib näitus.
  Juhendaja:
  Merili Tammisaar
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ester Paju (8b)
 5. Toidublogi
  Tutvustus:
  Tervisliku toidu blogi.
  Juhendaja:
  Liina Lüüs
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Daire Pärtin (8b)
 6. Helkurite kasutamise tutvustamine 3. klassidele
  Tutvustus:
  Töö koosneb praktilisest osast: helkurite olemasolu kontroll ja helkuri tööpõhimõtete tutvustus koos erinevate katsetega (nt erineva kvaliteediga helkurid, helkurpael, helkurlõng, helkurlelud. Uurimuslik osa. Kas helkuri kandmist peetakse oluliseks?
  Juhendaja:
  Liina Lüüs
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kevin Kaares (8a), Villu-Jonathan Šoris (8b)
 7. Silmapaistev T.O.R.E. Tartu Tamme Koolis
  Tutvustus:
  Õpilane teeb loovtöö T.O.R.E. temaatikal vastavalt enda soovile (nt stend, teemaõhtu, tutvustus, advendikalender vms)
  Juhendaja:
  Merili Tammisaar
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 8. Tartu Tamme Kooli algklasside söömisharjumused söömisvahetunnil
  Tutvustus:
  ÕPilane vaatleb õpilaste toitumisharjumusi, viib läbi uuringu õpilaste arvamuste saamiseks.
  Juhendaja:
  Merili Tammisaar
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Siim Pintsaar (8b)
 9. Vägivald
  Tutvustus:
  Täpsustamisel
  Juhendaja:
  Gady Pähklemäe
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 10. Monumendid Tartus
  Tutvustus:
  Õpilane peab pildistama erinevaid monumente ja andma ülevaate millal, kelle auks, miks on monument püstitatud.
  Juhendaja:
  Tiina Kirs
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Cyrke Crystina Poks (8b)
 11. 7.klasside õpilaste suhtumine kooli kodutööde tegemisse
  Tutvustus:
  Selgitamisel
  Juhendaja:
  Liina Lüüs
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 12. Populaarseimad arvutimängud Tartu Tamme Kooli 5.-7. klassi laste seas
  Tutvustus:
  Uuritakse populaarseimad mänge 5-7. klassi laste hulgas Millistel päevadel nädalas ja kui palju lapsed veedavad aega arvutimänge mängides Erinevad nõuded arvutimängude poolt arvutile.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Markus Kaasik (8b), Sten Voronin (8b)
 13. Sugupuu uurimine
  Tutvustus:
  Õpilane uurib enda sugupuud.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Oskar Tuvike (8b)
 14. 7.klasside õpilaste suhtumine kooli kodutööde tegemisse
  Tutvustus:
  Õpilane uurib, kuidas suhtuvad 7.klassi õpilased kodutööde tegemisse
  Juhendaja:
  Siiri Salutee
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Laura-Liisa Hallap (8b)

Eesti keel ja kirjandus

 1. Pigem film kui raamat
  Tutvustus:
  Teose põhjal valminud filmidest. Eeldus on, et õpilased valivad pigem filmi kui raamatu.
  Juhendaja:
  Margit Ninn
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Kristiin Evamaria Kallas (8b)
 2. Ajalooteemaline uurimus "Eesti 100"
  Tutvustus:
  Õpilane koostab ajalooteemalise konkursi uurimistöö "Eesti 100". Täpsem teemakäsitlus ja pealkiri on veel töös.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Keidi Kaasik (8c)
 3. Loovtöö
  Tutvustus:
  Õpilane otsustab ise, mis võiks olla tema loovtöö temaatika ning mida ta tahaks praktilise tööna luua.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 4. Põnev jõulukalender
  Tutvustus:
  Valmib jõulukalender 2.b klassi seinale. Iga detsembrikuu päeva hommikul avatakse sealt uus aken ning akna taga on väike jõule (advendiaega, traditsioone) tutvustav lugemise osa ning üks liikumisülesanne või nuputamisülesanne. Novembri lõpus viiakse läbi üks klassiõhtu, kus meitserdatakse koos lastega jõulukalender ja häälestutakse jõulude lainele.
  Juhendaja:
  Kersti Loim
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 5. Mardipäev
  Tutvustus:
  Viiakse läbi lõbus klassiüritus 2.b klassile, kus õpitakse selgeks üks kava mardipäevaks ning räägitakse selle päeva olemusest.
  Juhendaja:
  Kersti Loim
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Neo Naatan Alakivi (8c)
 6. Halloween
  Tutvustus:
  4.a klassile Halloweeni peo korraldamine, kus tutvustatakse selle tähtpäeva kombestikku ja mängitakse vastavasisulisi mänge.
  Juhendaja:
  Ines Kurg
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Sandra Susanna Peets (8a), Žanna-Bella Shpirak (8a)
 7. Retsepti lugemise ja teostamise oskus
  Tutvustus:
  Kas ühe retsepti põhjal tehtust tuleb kõigil ühesugune toode?
  Juhendaja:
  Margit Ninn
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Greete-Inessa Soome (8b), Karlote Undrits (8b)
 8. TTK seitsmendate klasside suhtumine spikerdamisesse
  Tutvustus:
  Uurimus õpilaste suhtumisest spikerdamisesse Tartu Tamme Koolis. Sihtgrupiks seitsmendad klassid.
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Liisi-Rebeka Luik (8c)
 9. Jõulud 3.b klassis
  Tutvustus:
  Jõulukaunistuse meisterdamine, piparkookide kaunistamine, temaatiline klassiõhtu. Täpsem siht selgub arutluse käigus.
  Juhendaja:
  Ülle Ruul
  Maksimaalne õpilaste arv: 2

Võõrkeeled

 1. Jõulud Inglimaal - tund 5. klassile.
  Tutvustus:
  Uurida, kuidas tähistatakse jõule Inglimaal ja läbi viia tund 5. klassi õpilastele. Tund peab toimuma viimasel koolinädalal enne jõuluvahaeaega.
  Juhendaja:
  Sirje Paju
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 2. Teemaline klassiõhtu (teema täpsustub)
  Tutvustus:
  Töö käigus mõeldakse välja ning viiakse läbi teemaline klassiõhtu 5a klassi õpilastele.
  Juhendaja:
  Kristel Kok
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Aleksandra Must (8a), Kristella Väljaots (8a)
 3. Loovtöö
  Tutvustus:
  Õpilane otsustab ise, mis võiks olla tema loovtöö temaatika ning mida ta tahaks praktilise tööna luua.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 4. Ühe Suurbritannia osa tähtpäevade tutvustamine 5. klassis
  Tutvustus:
  Õpilane valib ühe Suurbritannia osa (Inglismaa, Šotimaa, Wales või Põhja-Iirimaa) ning tutvustab selle traditsioonilisi tähtpäevi 5. klassile läbiviidavas tunnis.
  Juhendaja:
  Siiri Salutee
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 5. Saksa keele ja Saksamaa tutvustamine 5. klassidele
  Tutvustus:
  Huvi äratamiseks õpilastele, et lastel tekiks tahtmine õppida saksa keelt. Tutvustavas tunnis kuulatakse saksakeelseid lastelaule, vaadatakse multifilme ja mängitakse mõned vahvad mängud.
  Märkused:
  See teema on mõeldud õpilastele, kes õpivad teise keelena saksa keelt.
  Juhendaja:
  Liina Kink
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Merilin Lõhmus (8b)
 6. USA looduse-teemalise ainetunni läbiviimine 5. klassis
  Tutvustus:
  Kõigepealt tutvub õpilane USA osariikide kliima, loomastiku, jne erinevustega ja omapäradega. Seejärel valmistab tunni jaoks töölehed ning lauamängu ning viib tunni läbi.
  Juhendaja:
  Kristel Kok
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Gustav Ilves (8a)
 7. TTK seitsmendate klasside suhtumine spikerdamisesse
  Tutvustus:
  Uurimus õpilaste suhtumisest spikerdamisesse Tartu Tamme Koolis. Sihtgrupiks seitsmendad klassid.
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Liisi-Rebeka Luik (8c)
 8. Ingliskeelne luuleraamat "After the Midnight"
  Tutvustus:
  Ingliskeelne luuleraamat, mis on koostatud autori enda loodud luulest. Tööd ilmestavad ka autori enda tehtud illustratsioonid.
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Anna-Grete Kärblane (8c)

Loodusained

 1. Tartu Tamme Kooli 7. klassi õpilaste arvamus loomakaitsest
  Tutvustus:
  Mida arvavad 7. klassi õpilased loomakaitsest?
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Mariite Arens (8b), Katarina Kukk (8b)
 2. Koerte hooldus
  Tutvustus:
  Õpilane esitleb lemmikloomapäeval koerte põhilisi hooldusvõtteid, tutvustab erinevaid hooldusvahendeid ja selgitab, kuidas neid tuleks kasutada. Tutvub koerte hooldust puudutava kirjandusega.
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Emilia Ellermaa (8c), Linda Elisa Nurk (8c)
 3. Jaapani teemaline klassiõhtu/nädal
  Tutvustus:
  Õpilane tutvustab Jaapani kultuuri, kombeid. Korraldab sellekohase klassiõhtu või Jaapani teemalise nädala.
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Mona Marie Tiidumaa (8c)
 4. Mineraalse osa eraldamine luust
  Tutvustus:
  Selleks tuleb luud töödelda happega, mis viib luukoest välja Ca jaP soolad ja luu muutub elastseks. Sobilik oleks kana üks jalaluudest. Happeks oleks sobiv äädikhape. Happes olemise aeg ja sobiv happe kangus tuleb ise leida. Esitlusel demonstreerida nn pehmet luud.
  Märkused:
  Töö on eksperimentaalne. Soovitav konsulteerida keemia õpetajaga hapete kasutamise ja ohutuse osas.
  Juhendaja:
  Kaupo Järviste
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ariana Jõgi (8a)
 5. Kuuseehete valmistamine erinevatrest sooladest
  Tutvustus:
  Õpilane uurib, kuidas toimub soolade kristallide moodustumine, kuidas kasutada selline omadus kuuseehte valmistamiseks. Valmib praktiline töö: Ilusad ehted.
  Juhendaja:
  Anu Viigi
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 6. TTK õpilaste teadmised puukidest ja nende poolt põhjustatud haigustest
  Tutvustus:
  Viiakse läbi uurimus, mille käigus uuritakse välja, mida ja kui palju teavad meie kooli õpilased puukidest ja nende poolt põhjustatud haigustest (puukentsefaliit, puukborrelioos).
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Martin Kriisa (8a)
 7. Lauamängu valmistamine
  Tutvustus:
  Lauamängu valmistamine mõnes loodusaines (nt. bioloogias, keemias, füüsikas, loodusõpetuses).
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 8. Toitumine gluteenitalumatuse korral
  Tutvustus:
  Täiendamisel
  Juhendaja:
  Anu Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Markus Metsaluik (8c)
 9. Energiajookide tarbimine
  Tutvustus:
  Uurimistöö energiajookide tarbimise kohta
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Karlos Rattasep (8a)

Kunstiained

 1. Ürituse valguskujundus
  Tutvustus:
  Koostöös huvijuhi ja õpetajatega loob õpilane koolis või väljaspool kooli toimuvale üritusele valguskujunduse. Teoreetilises osas tutvustatakse kasutatud seadmeid ja programme. Teema valimise eelduseks osalemine lavavalguse ringis.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 2. Vektorgraafiliste piltide virtuaalne näitus
  Tutvustus:
  Õpilane loob vektorgraafika vahenditega kümmekond eriilmelist pilti kasutades võimalikult palju erinevaid Inkscape tööriistu ja esitab need enda veebilehel näitusena. Teoreetilises osas tutvustatakse programmi Inkscape. Pilte kirjeldatakse nii kunstilisest kui tehnilisest vaatevinklist.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 3. Koreograafia loomine ja selle videoks monteerimine
  Tutvustus:
  Õpilane mõtleb välja koreograafia ja õpetab selle eakaaslastele selgeks. Seejärel õpilane filmib etteastet ja monteerib selle kokku tantsuvideoks.
  Juhendaja:
  Kristi Kadak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Hanna Mändmaa (8a)
 4. Loovtöö
  Tutvustus:
  Õpilane otsustab ise, mis võiks olla tema loovtöö temaatika ning mida ta tahaks praktilise tööna luua.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 5. Joonistamiskonkurss "Ole KiVa mitte kiusaja!" 4.-.6 klassile
  Tutvustus:
  Joonistamiskonkurss, mis on suunatud 4.-6. klassile. Eesmärgiks on KiVa tutvustamine ja propageerimine. Valib näitus.
  Juhendaja:
  Merili Tammisaar
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ester Paju (8b)
 6. Babymetal
  Tutvustus:
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmikartistist või -ansamblist ning viib läbi samateemalise tunni.
  Märkused:
  Olen valmis igati aitama sobiva artisti või ansambli valikul!
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ken Christian Saar (8a)
 7. Omaloominguline lugu
  Tutvustus:
  Õpilane loob ise loo pillil, mille noodistab ja kannab ette.
  Märkused:
  Õpilane kasutab oma õpitud oskusi ja saab abi õpetajalt.
  Juhendaja:
  Hiie Kroon
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Robert Pärle (8c)
 8. 6. - 7. klasside teadmised Eesti popmuusikast
  Tutvustus:
  Õpilane annab ülevaate Eesti popmuusikast ja uurib 6. - 7. klasside õpilastelt nende teadmisi eelnevst teemast.
  Märkused:
  Õpilane viib oma loovtöö läbi Tamme Kooli 6. ja 7. klassides.
  Juhendaja:
  Kersti Aan
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Mia Rannu (8b)
 9. Anime
  Tutvustus:
  Praktiline uurimistöö
  Juhendaja:
  Gady Pähklemäe
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 10. Staar
  Tutvustus:
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmikartistist või -ansamblist ning viib läbi samateemalise tunni.
  Märkused:
  Olen valmis igati aitama sobiva artisti või ansambli valikul!
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 11. Suvekodu pööningu sisekujundus
  Tutvustus:
  Taaskasutusmaterjalid
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Evaliisa Ender (8c), Hanna Soomre (8c)
 12. Tartu ja skulptor Mati Karmin
  Tutvustus:
  Kunstniku seos Tartuga
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Dominik Laantee (8a)
 13. Retseptiraamat
  Tutvustus:
  Kümme kooki koos retseptidega.
  Juhendaja:
  Liina Lüüs
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Christopher-Robyn Mälk (8b)
 14. Akrüülmaal
  Tutvustus:
  Õpilane komponeerib oma töö ja teostab maali akrüültehnikas.
  Juhendaja:
  Paul Kunman
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Oskar Vels (8c)

Kehaline kasvatus

 1. TTK õpilaste treeningharjumused ja treeningust loobumise põhjused
  Tutvustus:
  Õpilane uurib, kui paljud 3., 6. ja 9. klassi õpilastest tegelevad spordiga ja millest tulenevalt on sellest loobunud. Hüpoteesiks on, et põhikooli vanema astme õpilased tegelevad spordiga vähem kui noorema astme õpilased. Eesmärk on välja uurida spordist loobumise põhjused.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Karoliina Jõgi (8c), Helen Kotsar (8c)
 2. Jalgpallitreeningute läbiviimine ja jalgpallivõistluse korraldamine TTK 6. klassi õpilastele
  Tutvustus:
  Loovtöö tegija viib TTK 6. klassides läbi 2 jalgpalli-alast treeningtundi ning korraldab samadele klassidele jalgpalli turniiri.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Merily Jüris (8a), Merly Käblik (8c)
 3. Iluvõimlemiskava koostamine 8-9 aastastele lastele
  Tutvustus:
  Õpilane koostab ise iluvõimlemise kava ja õpetab selle selgeks 8-9 aastastele lastele.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Eliise Mölder (8b)
 4. Kehaline aktiivsus Tartu Tamme Kooli 6. klassides
  Tutvustus:
  Kehaline aktiivsus Tartu Tamme Kooli 6. klassides
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Cristiana Mägimets (8b)
 5. Frisbee tunnid ja võistlus
  Tutvustus:
  Frisbeed tutvustavad tunnid ja võistluse korraldamine.
  Juhendaja:
  Tiina Tooding
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Anni Saar (8c), Kärt Saaroja (8c)
 6. Tartu Tamme Kooli laskmisvõistlus
  Tutvustus:
  Koolisisese laskmisvõistluse korraldamine õhkrelvadest.
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Mihkel Tõnisson (8c), Eliise Uibo (8c)
 7. Ergomeetrisõudmise võistlus
  Tutvustus:
  Tamme kooli MV sõudeergomeetritel "Concept2"
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Rauno Peedo (8c), Albert Tikka (8c)
 8. Jalgpallipäevad 5. klassi poistele
  Tutvustus:
  Jalgpalli algõpetus tundides ja jalgpalliturniir.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Ringo Kobi (8b), Chris Orav (8b)
 9. Kehaline aktiivsus Tartu Tamme Kooli 3. klasside õpilaste seas
  Tutvustus:
  Selgitamisel
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Erik Siirand (8b)
 10. Toitumine gluteenitalumatuse korral
  Tutvustus:
  Täiendamisel
  Juhendaja:
  Anu Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Markus Metsaluik (8c)
 11. Saalihokinädal 5. klassidele
  Tutvustus:
  Korraldatakse kehalise kasvatuse tunnis eelnevalt igale klassile treeningtunnid saalihoki tehnika õppimiseks. Korraldatakse 5. klassidele saalihokiturniir.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Anni Annama (8a), Kaspar Toom (8a)
 12. Populaarseimad arvutimängud Tartu Tamme Kooli 5.-7. klassi laste seas
  Tutvustus:
  Uuritakse populaarseimad mänge 5-7. klassi laste hulgas Millistel päevadel nädalas ja kui palju lapsed veedavad aega arvutimänge mängides Erinevad nõuded arvutimängude poolt arvutile.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Markus Kaasik (8b), Sten Voronin (8b)
 13. TTK neljandate ja seitsmendate klasside õpilaste poolt harrastatavad spordialad
  Tutvustus:
  Selgitada küsitluse teel neljandates ja seitsmendates klassides käivate õpilaste treeningutest osavõttu.
  Märkused:
  Tuleb tutvuda vastava ala kirjandusega ja välja töötada küsimused.
  Juhendaja:
  Reet Palge
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Richard Eggert (8a)

Tehnoloogia

 1. Diplomite generaator
  Tutvustus:
  Programmeeritakse valmis veebiliides .pdf vormingus diplomite genereerimiseks ja väljastatud diplomite autentsuse kontrollimiseks.
  Märkused:
  Eeldab varasemat programmerimise kogemust.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 2. Puidust kõrvasiseste kõrvakuularite valmistamine
  Tutvustus:
  Õpilane kasutab arvutit ja CNC tööpinki, et valmistada peamiselt puitmaterjalist kõrvasisesed kõrvakuularid. Töö on ka osaliselt käsitöö - viimistlus, komponentide kokkupanek ja elektroonika ühendamine.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Andry Avamägi (8c)
 3. Loovtöö
  Tutvustus:
  Õpilane otsustab ise, mis võiks olla tema loovtöö temaatika ning mida ta tahaks praktilise tööna luua.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 4. Taaskasutus - särgist seelik
  Tutvustus:
  Praktiline töö taaskasutusest
  Juhendaja:
  Piia Rand
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kätriin Kont (8a)
 5. Heegeldatud mänguasi
  Tutvustus:
  Õpilane kavandab lelu, koostab valmistamisjuhendi ja valmistab kavandatud mänguasja.
  Juhendaja:
  Piia Rand
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Vesta Selg (8a)
 6. Loodusraja äpp
  Tutvustus:
  Võttes aluseks Kaupo Järviste ja tema juhendatavate õpilaste materjalid koostada äpp, mis tutvustaks kasutajatele kooli ümbruse puid ja põõsaid. Olemasolev materjal ümber töödelda vastavasse vormingusse, lisada QR koodid jms. Eelduseks varasem kogemus äppide tegemisel.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 7. Vanadest rõivastest särgi valmistamine
  Tutvustus:
  Taaskasutus. Kasutatud rõivastest särgi disanimine ja õmblemine.
  Juhendaja:
  Piia Rand
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Angelica Tidor (8c)
 8. Hobuse sadula transporditav pink
  Tutvustus:
  Hobuse sadula ja lisatarvikute hoidmiseks mõeldud transporditav kompaktseks kokkupandav pink.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Mart Saamuel Lobjakas (8a)
 9. Multifunktsionaalne transportkäru eakale inimesele asjade vedamiseks
  Tutvustus:
  Multifunktsionaalne transportkäru eakale inimesele erinevate asjade vedamiseks. Abivahend näeb välja soliidne ning on näiteks mõeldud kasutamiseks nii puude tuppa vedamiseks kui ka poest ostetud asjade vedamiseks.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ardi Soonvald (8a)