Tartu Tamme Kool

Lastevanemate koosolekud 2015/2016. õa

24. september 2015

1.- 9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
  1. Tagasivaade eelmisesse õppeaastasse ja ees ootavatest väljakutsetest - direktor Vallo Reimaa
  2. Tartu Tamme Kooli hoolekogu valimine.
  3. KiVa programmi tutvustus - õpetaja Viivika Keskküla
  4. Karjääriinfominutid Rajaleidja karjäärinõustajatelt 9. klasside vanematele
Täpsem info kooli kodulehel rubriigis "kuum teema".

märts 2016

9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
  1. Lõpueksamid 2016.a kevadel.
  2. Tööalane karjäär ja selle kujundamine – Tiiu Laan

26. mai 2016

1. klassi astujate laste vanemate koosolek
Päevakord:
  1. Õppetöö korraldus Tamme Koolis
  2. Lapse ettevalmistus kooliks – nõu annavad klassijuhatajad, kooli sotsiaalpedagoog ning psühholoog

26. august 2016

1. klassi laste ja lapsevanemate tutvumispäev kooliga

Klasside lapsevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeaastas vastavalt klassijuhataja