Tartu Tamme Kool

Meie kool rakendab KiVa programmi!

KiVa programm

KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga.

KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.

Universaalsed tegevused on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad pingutusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada. KiVa programm kaasab tervet koolipere - personal, õpilased, lapsevanemad.

Kui tekib kahtlus, et Teie last kiusatakse või tema kiusab teisi, palun võtke ühendust kooliga. Oluline on tegeleda toimuvaga võimalikult varakult.

Tartu Tamme Koolis kuuluvad meeskonda:

Rohkem informatsiooni leiab