Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2017/2018. õppeaastaks

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta. Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart ning tervisekaart.

Tartu Tamme Koolis avatakse 2017/2018. õppeaastal neli esimest klassi, millest üks on muusikaklass. Vastu võetakse lapsed, kellele ARNO on määranud Tartu Tamme Kooli elukohajärgseks kooliks.

Klassid komplekteeritakse (va muusikaklass) taotluste laekumise järjekorra alusel. 1.d klassi õppetöö toimub teises vahetuses.

1. klassid 2017/2018. õppeaastal:

  • 1.a klass – klassijuhataja Lea Lani
  • 1.b klass - klassijuhataja Maie Tuudelepp
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Tiina Orgel
  • 1.d klass – klassijuhataja Külli Karo
Esialgsed nimekirjad avaldatakse siin 30.03.17.

Muusikaklassi saavad lapsed vestluste alusel

Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad kolmapäeval 22. märtsil 2017. a kell 11:00 kuni 16:00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine.

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub kolmapäeval, 17. mail 2017.a algusega 18:00 kooli aulas.

Päevakorras:

  • Õppetöö korraldus Tamme koolis
  • Pikapäevarühmade töökorraldus
  • Lapse arengu toetamise võimalused Tartu Tamme Koolis.
Seejärel järgnevad eraldi koosolekud klassides.

25. augustil 2017 toimub 1. klassi õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Lea Lani09:00-10:30
1.bõp Maie Tuudelepp 10:30-12:00
1.cõp Tiina Orgel 12:00-13:30
1.dõp Külli Karo13:30-15:00

Samal päeval 25. augustil toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 30.03.2017

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas .

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016