Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtt Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2018/2019. õppeaastaks

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta. Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart ning tervisekaart.

Tartu Tamme Koolis avatakse 2018/2019. õppeaastal neli esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Vastu võetakse lapsed, kellele ARNO on määranud Tartu Tamme Kooli elukohajärgseks kooliks.

Klassid komplekteeritakse (va muusikaklass) taotluste laekumise järjekorra alusel. 1.abd klasside õppetöö toimub esialgse info kohaselt õhtupoolses vahetuses.
Kooli hoolekogu ja direktsioon on teise vahetuse vältimiseks esitanud Tartu Linnavalitsusele taotluse moodulklasside rentimiseks, mille kohta tuleb otsus lähiajal.

1. klassid 2018/2019. õppeaastal:

  • 1.a klass – klassijuhataja Ines Kurg
  • 1.b klass - klassijuhataja Helgi Pauskar
  • 1.c klass (muusikaklass) - klassijuhataja Tiina Kirs
  • 1.d klass – klassijuhataja Malle Pehk

Muusikaklassi saavad lapsed vestluste alusel.

Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad esmaspäeval 19. märtsil 2018 kell 15:00 kuni 18:00 ja teisipäeval 20. märtsil 2018 kell 15:00 kuni 17:00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine.

Esialgsed nimekirjad avaldatakse siin 02.04.18.

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega 17:30 kooli aulas.

Päevakorras:

  • Õppetöö korraldus Tamme koolis
  • Lapse arengu toetamise võimalused Tartu Tamme Koolis.
Seejärel järgnevad eraldi koosolekud klassides.

24. augustil 2018 toimub 1. klassi õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Ines Kurg09:00-10:30
1.bõp Helgi Pauskar10:30-12:00
1.cõp Tiina Kirs12:00-13:30
1.dõp Malle Pehk13:30-15:00

Samal päeval, 24. augustil toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 09.03.2018

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas .

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016