Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli tundide ja söögivahetundide ajakava 2017/2018

Tund Aeg Söömine
1. 08.15 – 09.00  
2. 09.10 – 09.55 1.-2.
3. 10.10 – 10.55 3.-5., 6.ab
4. 11.15 – 12.00 6.cde, 7.-9.
5. 12.20 – 13.05 1.d ja pikapäevarühm
6. 13.15 – 14.00  
7. 14.10 – 14.55  
8. 15.00 – 15.45  
9. 15.50 – 16.35  
Viimati muudetud 01.09.17