Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli tundide ja söögivahetundide ajakava 2016/2017

Tund Aeg Söömine
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55 1.-2. klassid
3. 10:10 – 10:55 3., 4.* ja 5. klassid
4. 11:10 – 11:55 6.-9. klassid
5. 12:15 – 13:00  
6. 13:10 – 13:55  
7. 14:05 – 14:50  
8. 15:00 – 15:45
* 4. klassid lähevad sööma 5 minutit enne tunni lõppu
Viimati muudetud 26.08.16