Tartu Tamme Kool

Ruumide rent

Tartu Tamme Kooli õppehoone (Tamme puiestee 24a) ruumide rendihinnad (60 minutit) on järgmised :

Alus: hoolekogu otsus nr 6 26.11.2012

Kontaktandmed: majandus@tamme.tartu.ee

Kool sõlmib ruumide rendi lepinguid vaid kuni ühe õppeaasta pikkuseks perioodiks.