Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli päevakava 2016/2017. õppeaastal

 1. Kooli uksed avatakse kell 7.15 riidehoiutöötaja poolt.
 2. Koolipäev algab kell 8.15.
 3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse meloodilise kellaga.
 4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutit.
 5. Tundide ja söögivahetundide ajakava:
  Tund Aeg Söömine
  1. 08:15 - 09:00
  2. 09:10 - 09:55 1.-2. klassid
  3. 10:10 – 10:55 3., 4.* ja 5. klassid
  4. 11:10 – 11:55 6.-9. klassid
  5. 12:15 – 13:00  
  6. 13:10 – 13:55  
  7. 14:05 – 14:50  
  8. 15:00 – 15:45
  * 4. klassid lähevad sööma 5 minutit enne tunni lõppu
 6. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest.
 7. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehelt.
 8. Koolipäeval võib õpilane koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või medtöötaja loal.
 9. Vahetundides (ilusa ilma korral – septembris, mais) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil, loa vahetundides õue minekuks annab direktor, millest teavitatakse õpilasi.
 10. Õhtul sulgeb ukse riidehoiu töötaja kell 20.00.
 11. Ühisüritused lõpevad põhikoolil hiljemalt 21.00. Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.
 12. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest õppealajuhatajat
Viimati muudetud 26.08.16