Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli töötajate koosseis

Kinnitatud direktori 05.10.2017 käskirjaga nr 250

Jrk nr Ametinimetus Ametikohtade arv
  Juhid 3,73
1. Direktor 1
2. Õppealajuhataja 1
3. Majandusjuhataja 1
4. Arendusjuht 0,5
5. Haridustehnoloog 0,23
  Tippspetsialistid 65,42
6. Huvijuht 1
7. Eripedagoog /õpiabi õpetaja 2,51
8. Puhkpilliorkestri dirigent 0,5
9. Psühholoog 1
10. Raamatukogujuhataja 1
11. Raamatukoguhoidja 0,4
12. Ringijuht 2
13. Sotsiaalpedagoog 1,55
14. Pikapäevarühma kasvataja 0,63
15. Õpetaja 54,83
  Keskastme spetsialistid 2
16. Infojuht 1
17. Sekretär - juhiabi 1
  Töölised ja abiteenistujad 4
18. Majahoidja 1
19. Riidehoidja 2
20. Remonditööline 1
  Kokku finantseerimiseelarvest 75,15
Viimati muudetud: 06.10.17
 

Seoses kooli jätkuva kasvuga otsib Tartu Tamme Kool oma peresse uusi liikmeid.

Seekord vajame endale appi sotsiaalpegagooge ja psühholoogi.

Tööle asumise aeg vastastikusel kokkuleppel. Palk on tööd soosiv!

Kandideerimiseks esitada aadressil kool@tamme.tartu.ee või Tartu Tamme Kooli kantseleisse Tamme pst 24a hiljemalt 26. veebruariks järgmised dokumendid:
  • kandideerimise avaldus;
  • CV;
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
Täiendav informatsioon telefonil 746 1728 (juhiabi Marge Neltsas).