Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli töötajate koosseis

Kinnitatud direktori 26.09.2016 käskirjaga nr 216

Jrk nr Ametinimetus Ametikohti
  Juhid 3,73
1. Direktor 1
2. Õppealajuhataja 1
3. Majandusjuhataja 1
4. Arendusjuht 0,5
5. Haridustehnoloog 0,23
  Tippspetsialistid 62
6. Huvijuht 1
7. Eripedagoog /õpiabi õpetaja 1,68
8. Puhkpilliorkestri dirigent 0,5
9. Psühholoog 1
10. Raamatukogujuhataja 1
11. Raamatukoguhoidja 0,4
12. Ringijuht 2
13. Sotsiaalpedagoog 1
14. Pikapäevarühma kasvataja 1,42
15. Õpetaja 52
 Keskastme spetsialistid 2
16. Infojuht 1
17. Sekretär-juhiabi 1
 Töölised ja abiteenistujad 4
18. Majahoidja 1
19. Riidehoidja 2
20. Remonditööline 1
 Kokku finantseerimiseelarvest71,73

 

Seoses kooli kasvuga otsib Tartu Tamme Kool 2017/2018. õppeaastaks inglise keele õpetajat (1 ametikoht).

Kandideerimiseks esitada aadressil kool@tamme.tartu.ee või Tartu Tamme Kooli kantseleisse Tamme pst 24a hiljemalt 21. aprilliks 2017 järgmised dokumendid:

  • kandideerimise avaldus;
  • CV;
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Täiendav informatsioon telefonil 746 1730 (õppealajuhataja Karmen Adov) või 746 1728 (juhiabi Marge Neltsas).

Viimati muudetud: 03.04.17